De mest populære sjangrene i musikkbransjen!

Hva er egentlig de mest populære sjangrene i musikkbransjen? Til å begynne med er det selvfølgelig greit å definere hva vi egentlig mener med både populære, sjangere og musikkbransjen – det har mye å si for utfallet.

Definisjonen av popularitet

Vi ser på popularitet som andel av samlet konsum av musikk. Selv om denne definisjonen også åpner for litt ulike tolkninger, vil hovedtrekkene være der. Sjangre vil også hele tiden utvikles og utfordre tradisjonelle definisjoner, men her vil vi holde oss på trygg grunn: pop, hip-hop/rap, rock, R&B, latin og så videre. Musikkbransjen ser vi på som selve markedet for musikk, det vil si ikke begrenset til de som er profesjonelle musikere eller lignende.

Pop – mest populær, men litt juks?

Popmusikk er per definisjon musikk som er populær, så her snakker vi kanskje om en anelse juks. Selve definisjonen av popmusikk har nemlig utviklet seg mye over tid, og det finnes en mengde forskjellige undersjangre. Dessuten henter pop hele tiden inspirasjon fra andre sjangre, som rock, blues, elektronisk musikk, dansemusikk, hip-hop og mye mer.

Per 2022 henter pop særlig mange elementer fra hip-hop, noe som også gjør at overgangen er flytende til det som mange vil mene er enten en god nummer to eller til og med nummer én: hip-hop og rap.

Hip-hop og rap – en god nummer to

Hip-hop og rap etablerte seg for alvor som sjangere i løpet av åttitallet. Samtidig kan noen røtter også spores tilbake til for eksempel blues og gospel. På mange måter snudde hip-hop og rap opp ned på tradisjonelle aspekter ved musikkbransjen, ikke minst med tanke på bruken av elektronisk musikk og rap. Dessuten var tematikken ny, de første rapperne hadde sin opprinnelse i det tøffe miljøet i amerikanske gettoer. Over tid har både hip-hop og rap utviklet seg til å også omfatte «mykere» uttrykk, og kommersiell rap og hip-hop er blant de mest populære sjangrene i 2022. Noen vil derfor også mene at det egentlig er hip-hop og rap som er nummer én når det gjelder lyttertall, men det avhenger igjen av hvor vi trekker grensen mellom sjangrene.

Rock, R&B, latin – populære brede sjangre

Det er selvfølgelig viktig å ikke glemme brede sjangre som fortsatt er relevante, både kommersielt og når det gjelder influenser på andre sjangre. Både rock, R&B og latinsk musikk lever godt som egne sjangre, men overlapper også i stor grad med popmusikk.

EDM, metal, K-pop – sjangre i utvikling

EDM og metal er kanskje ikke sjangre som er i voldsom vekst i 2022, men fortsetter å tilpasse seg til en musikkbransje som er i endring. Samtidig har også noen lokale sjangre, som K-pop fra Korea, opplevd økt popularitet i nyere tid. Musikkuniverset er hele tiden i endring, og det gjelder også på dette området.