Er dans egentlig en idrett?

Spørsmål om hva som egentlig kan regnes som en idrett, resulterer noen ganger i opphetede diskusjoner. Sjakk er et godt eksempel, der mange nordmenn har sterke meninger. Dart, kortspill og e-sport er andre aktiviteter som befinner seg i grenseland. Til syvende og sist er det ofte konkurranseelementer sammenlignet med underholdning som tillegges avgjørende viktighet. Når det gjelder spill på nett, vil for eksempel konkurransepreget e-sport være mye tettere på idrett enn spill som er laget som rendyrket underholdning, som kasinospill med for eksempel en Mobilautomaten Bonuskode. Da er spørsmålet: hvor befinner seg dans i denne kontekst?

Dans som idrett basert på formelle definisjoner

Idrett og sport brukes ofte om hverandre på norsk. Store Norske Leksikon beskriver idrett som en fysisk aktivitet som bedrives enten gjennom rekreasjon og mosjon eller for å oppnå resultater i konkurranser. Samtidig legges det vekt ved at aktiviteten også handler om å bedre de fysiske og/eller mentale ferdighetene til utøveren. Dessuten beskriver det samme leksikonet begrepet sport som fysisk aktivitet utover hvilenivå. Det er altså snakk om relativt brede begreper, samtidig som det er åpenbart hvorfor sjakk ender opp i en gråsone.

Med disse definisjonene som bakteppe, er det relativt åpenbart at dans må defineres som en idrett og/eller sport. Det handler uten tvil om fysisk aktivitet, ofte på et svært høyt nivå med imponerende fysiske prestasjoner. Dessuten vil både fysisk og mentale ferdigheter utvikles når du driver med dans, i takt med at en utøver mestrer mer avanserte dansetrinn og aktiviteter. 

Det sosiale, kulturelle og kunstnerlige aspektet ved dans

Det finnes også en annen innfallsvinkel til denne diskusjonen, forholdet mellom dans som fysisk aktivitet og dans som kulturell eller kunstnerlig uttrykksform. Denne vinkelen er interessant, fordi det egentlig ikke er noe åpenbart motsetningsforhold mellom de to vurderingene. Samtidig kan det være noen som mener at det å definere dans som en idrett blir for snevert, og da ser bort ifra de kunstnerlige sidene ved dans.

Til å begynne med er det viktig å huske på at dans i forskjellige former eksisterer i praktisk talt alle samfunn. I de fleste sammenhenger dreier det seg selvfølgelig ikke om konkurransepreget dans, men om dans som kulturell uttrykksform eller sosialisering. Det er neppe noen som vil hevde at dans i religiøse sammenhenger, eller som en måte å møte noen på et utested, egentlig kan ses på som idrett eller sport.

I tillegg er det interessant å trekke frem forholdet mellom dans som kunstnerlig uttrykksform og dans som ferdighet. Innenfor konkurransedans er det nødvendig å forholde seg til strenge regler for hvordan en type dans skal gjennomføres, samtidig som det alltid vil være noe rom for en vurdering av hva danseren selv legger til gjennom sin unike tolkning. Likevel er det et områder der den brede diskusjonen vedrørende kunst satt opp mot håndverk også kommer inn i bildet.

Et forsøk til en konklusjon

For å oppsummere: dans er uten tvil en idrett, hvis du vil at den skal være det. Det er nesten umulig å hevde at dans ikke er en idrett, med tanke på den vanligste definisjonen av idrett og sport. Samtidig åpner dansens kulturelle og kunstnerlige aspekter for at det også er mulig å fortolke dansen som en uttrykksform med hovedsakelig kunstnerlige og kulturelle kvaliteter. Dans er helt enkelt en mangefasettert fysisk aktivitet – og idrett.