Et casino som ikke har noe med spill å gjøre?

Alle vet hva det betyr når du snakker om casino, eller gjør de virkelig det? Her er det rom for mange morsomme misforståelser, hvis en part i samtalen er danser og en annen er mer opptatt av spill. Nå byr et kjent nettkasino opp til dans med et Westcasino velkomsttilbud, og det kan sannsynligvis bli like spennende som de aggressive bevegelsene i cubansk salsadans…

Casino – cubansk salsadans

Casino er i dansesammenhng også kjent som cubansk salsadans. Denne dansestilen er en variant av salsa som er inspirert av flere ulike elementer i cubansk kultur, for eksempel dansene son og rumba, sammen med religionen santeria. Det er sannsynligvis ikke mange som har hørt om santeria, det er en spennende synkretistisk (som betyr at den er en kombinasjon av flere religioner) variant av katolisisme kombinert med afrikanske trosforestillinger.

Det var på 1970-tallet som casino, cubansk salsadans eller «Salsa Cubana» som dansen noen ganger kalles, ble kjent i større grad utenfor Cuba. Det var også i forbindelse med dette som bruk av et eget navn ble vanlig for å skille dansen fra tradisjonell salsa og andre varianter av salsa.

Hovedforskjellene mellom casino og tradisjonell salsa er at bevegelsene i casino kan fremstå som mer aggressive, og at når det er flere par som danser, beveger de seg i sirkler rundt hverandre istedenfor de mer linjebaserte bevegelsene i tradisjonell salsa.

I tillegg er improvisasjon viktig i casino, både i den vanlige dansen og i ringdansen rueda de casino. Her er det hentet inspirasjon både fra andre danser som rumba eller cha cha cha, men dessuten inspirasjon fra helt andre ting som afrikanske danser eller egentlig hva som helst som danseren ønsker å ta med inn  i dansen.

Figurer og posisjoner

I casino finnes det, som i salsa og andre danser, en rekke fastsatte figurer og posisjoner. Alt er altså ikke bygget på improvisasjon. Det skilles mellom åpne og lukkede posisjoner. En åpen posisjon er en del av dansen der dansepartnerne fortsatt har kontakt, men der de har en viss distanse til hverandre. Tradisjonelt holder den som fører i dansen med sin venstre hånd, og den som følger med sin høyre hånd.

I en lukket posisjon danser paret tettere på hverandre, og vanligvis begynner man i en slik posisjon ved ringdansen rueda de casino som vi kommer til om litt.

Legg merke til at de ulike posisjonene, og kombinasjoner av de, kan variere både mellom land og mellom ulike gruppers tradisjoner, som med andre dansestiler er casino ikke noe du lærer over natten.

Rueda de casino

I tillegg til «vanlig» casino finnes det en variant som kalles for rueda de casino. Dette er en ringdans, der minst to men gjerne flere par danser sammen. Det som skjer i rueda de casino er at en av danserne roper til de andre hvilke figurer eller bytte av partner som skal gjøres. Dette kan være innøvd på forhånd, men ofte er det også improviserte instruksjoner, som gjør ringdansen utfordrende. Tradisjonelt har det ofte være mennene i dansen som gir instruksjonene, men dette er under endring og spesielt i Europa er det også vanlig at kvinner også gir instruksjoner.

Oppsummering

Casino og rueda de casino er spennende salsavarianter, kanskje spesielt for deg som har litt erfaring med salsa og ønsker å utfordre deg med improvisasjon og nye posisjoner.