Grunnleggende om selskapsdans

For mange er ulike former for selskapsdans det første møtet med verden av dans. De tradisjonelle selskapsdansene har kanskje ikke samme status i dag som før, da de var mer eller mindre obligatoriske å lære seg, men det er fortsatt danseformene som har størst utbredelse utenfor spesialiserte dansekretser.

Definisjon av selskapsdans

Det kan være greit å bli enige om hva vi mener med selskapsdans. I vid forstand, spesielt hvis du benytter det engelske begrepet «ballroom» eller det norske «sportsdans», kan det egentlig tolkes som alle former for danser som enten danses i formelle sammenhenger som selskapsdans, eller eventuelt alle danser som kan danses i konkurranser. Dette blir dog en litt for vid definisjon for de fleste, og selskapsdans tolkes da som de ti dansestiler som er vanlige internasjonalt i konkurranser. Disse dansestilene vil også være relativt lett gjenkjennelige for mange, da de er blant de mest kjente pardansene.

Opprinnelig var skillet mellom selskapsdans, som overklassen danset i sosiale sammenhenger, og folkedans som var for resten av folket, tydelig. I dag er det vanskelig å si at det finnes noe slikt skille lenger. Selskapsdansene er for alle, skillet går nå mer mellom de som danser profesjonelt ,og virkelig kan de ulike dansestilene, og mannen i gata som kanskje bare kan noen trinn fra vals.

De ti selskapsdansene

Når vi da velger å definere selskapsdans, eller ballroom, som de ti selskapsdansene som er aktuelle i internasjonale konkurranser får vi da videre to kategorier. Dette er de fem så kallede standarddanser og fem latinodanser. Her er det mange kjente navn, uansett om du er erfaren danser eller holder deg godt unna dansegulvet:

  • Standard: Original vals (også kjent som engelsk vals), wienervals, tango, slowfox og quickstep
  • Latino: Cha cha cha, samba, rumba, paso doble og jive

På engelsk brukes begrepene standard og latino også sammen med «smooth» og «rhythm», som kanskje på en bedre måte forklarer forskjellen mellom de to gruppene. Spesielt begrepet «standard» er kanskje litt vanskelig å forholde seg til for personer utenfor dansemiljøet.

Om ikke annet bør disse dansene være kjente fra vår tids mest populære danseprogram på TV – Skal vi danse. Det er selvfølgelig lov å synes hva man vil om Skal vi danse, det er ikke nødvendigvis alltid det dansefaglige som står i sentrum, men programme har sannsynligvis vært en bidragende årsak til at de ti tradisjonelle selskapsdansene faktisk fortsatt beholder noe av sin popularitet.

Kjente selskapsdanser som formelt ikke er en del av di ti

Det er selvfølgelig en rekke andre dansestiler, som mange tenker på når vi nevner selskapdsdans, men som ikke er en del av de ti dansene nevnt over. Noen kjente eksempler er for eksempel salsa, swing og foxtrot. Disse selskapsdansene er selvfølgelig på ingen måte annenrangs sammenlignet med de fem standard- og fem latinodansene.